SPØRSMÅL OG SVAR

Er det noe du lurer på? Se FAQ under

Frikort
Hvordan får jeg frikortet?

Behandlere, tjenesteytere og transportører registrerer alle godkjente egenandeler og sender til HELFO sammen med sine oppgjør. Egenandelene registreres i ditt grunnlag for frikort. Du får frikortet i posten automatisk innen tre uker når du har betalt over 1.980 kroner i egenandeler. Frikortet sendes til din folkeregistrerte adresse.

Frikort
Når du har fått tilsendt Frikortet i posten

Du må ta med og framvise Frikortet neste gang du besøker din lege eller behandler. Dersom du besøker annen lege/behandler enn der du går fast, må Frikort framvises på nytt. Når Frikortet er framvist, skal du ikke få regning på egenandeler(Se prisliste nederst på denne siden for hva som inngår i egenandel).

Frikort
Har du allikevel mottatt regning i posten?

Jeg har ikke framvist Frikort, men fått regning i posten:
- Frikortet må framvises hos din lege eller behandler før det trer i kraft. Regningen du har fått fra Odin Kapital må betales da HELFO
automatisk tilbakebetaler egenandelen til din konto.

Jeg har framvist Frikort, men har fått regning i posten:
- Når det først er sendt en regning via Odin Kapital, vil HELFO automatisk tilbakebetale egenandelen tilbake til din konto. På bakgrunn av dette må regningen du har fått betales.

Jeg mener at jeg har betalt fordi det står på Frikortet:
- Selv om det står på Frikortet at du har betalt, er det ikke nødvendigvis slik. Når regning blir oversendt Odin Kapital registrer HELFO kravet som betalt og påfører summen på ditt Frikort. Gyldig kvittering eller bankutskrift må derfor framvises som bevis på at kravet er betalt.

Frikort
Hvordan sikrer jeg mine rettigheter?

Du bør ta vare på kvitteringer for egenkontroll og dokumentasjon ved eventuelt avvik. Frikortet kommer sammen med en oversikt over
alle egenandeler som er registrert på deg, slik at du kan sammenligne disse med egne kvitteringer. Du kan også bestille egenandelsoversikt under
lenken ”Bestill egenandelsoversikt” nederst på denne siden eller ved å ringe

Frikorttelefonen 815 70 050.

FAQ
Videre til SPØRSMÅL OG SVAR:

Hva er kravene til en gyldig kvittering?
En gyldig kvittering må ha stempel fra banken. En utskrift fra nettbank er også en gyldig kvittering.

Jeg har ikke fått brevene dere har sendt meg. Hva gjør jeg?
Dersom du har flyttet uten å melde fra til dine kreditorer eller eventuelt Odin Kapital, vil brev kunne bli sendt til feil adresse.
Du er selv ansvarlig for å melde adresseendring. Det holder ikke å kun melde fra til folkeregisteret.

Jeg har mottatt et brev med krav fra dere, men er uenig i kravet. Hva gjør jeg?
Dersom du er uenig i kravet er det viktig at du så tidlig som mulig gir beskjed til Odin Kapital AS og fremme en såkalt innsigelse.
Dette gjør du ved å beskrive hendelsesforløpet så nøyaktig som mulig, og sender til oss.
Dette kan du gjøre via telefon 73 10 16 10/ brev/ e-post kundeservice@odinkapital.no.
I noen tilfeller vil det være behov for skriftlig dokumentasjon fra deg. Når vi har mottatt innsigelsen fra deg, tar vi kontakt med kreditor for å få klarlagt kravet.

jeg har sendt dere en e-post/brev/faks. Hvor lenge tar det før jeg får svar?
Avhengig av henvendelsen så vil du normalt få svar innen noen få dager, avhengig av hvor rask vi får tilbakemelding fra lege/tannlege.

Kostnader i forbindelse med utsendelse av faktura?
Gebyret på kr 64,- gjelder administrasjonskonstnader i forbindelse med utsendelse av faktura.

Ved behov/forespørsel om betalingsutsettelse?
Ta kontakt via mail på kundeservice@odinkapital.no